Онлайн запитване

Офиси

Офис Ямбол
АДРЕС: гр. Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 14, ет. 1
СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ: 046662085          
УПРАВИТЕЛ: ИВАНКА АТАНАСОВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888201489 E-MAIL: iatanasova@zbkbalkan.com
УПРАВИТЕЛ: ГАЛИНА НАЧЕВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888337946 E-MAIL: gnacheva@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ПАНАЙОТ НАЧЕВ ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0887997747 E-MAIL: pnachev@zbkbalkan.com