Онлайн запитване

Офиси

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

+ 359 2 917 98 60
0700 100 75

office@zbkbalkan.com
     
адрес:
1202-  София, 
ул. "Клокотница" No 2А, ет. 9
в сградата на Бизнес център "Ивел"

РЪКОВОДСТВО:

МАРИЯ ВЕЛЕВА
CEO
+ 359 2 917 98 70
+ 359 888 955 341

veleva@zbkbalkan.com

ЙОРДАН ВЕЛЕВ
Управител
+ 359 2 917 98 61
+ 359 888 602 681

velev@zbkbalkan.com