Онлайн запитване

Новини от ЗБК

Участие на Балкан в бизнес- обяд, организиран от Община Пловдив и фондация Америка за България


Мария Велева, изпълнителен диркетро на Балкан и Владислав Милев, Директор Бизнес развитие бяха поканени на бизнес обяд , организиран от Община Пловдив, Областна администрация - Пловдив, Тракия икономическа зона и Борда на директорите на Фондация „Америка за България“.
 
По време на обяда бяха дискутирани пловдивското икономическо "чудо" и преодоляването на бариерите

Постигане на пълния  икономически потенциал на България. Бяха обменени мнения по теми като намаляването на бюрократичните спънки пред бизнеса, осъвременяване на трудовото законодателство.
 
Обядът популяризира инициативата  “Осинови птица”, която събира благотворително средства за доизграждане на Епископската базилика в Пловдив.