Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Основен бранш са фирмите обслужващи транспорта и логистиката, фиримите свързани с експорт и импорт, за които застрахователите предлагат определени задължителни и доброволни застраховки, обезпечаващи дейността:

  • КАРГО
  • Отговорност на превозвача
  • Отговорност на спедитора
  • Автокаско
  • Гражданска отговорност / Зелена карта / Гранична застраховка
  • Застраховане на финансова гаранция за достъп до режима ТИР
  • Отговорност за митнически задължения