Онлайн запитване

Офиси

София - София Ауто

АДРЕС: София, бул. "Ботевградско шосе"№ 239

СЛУЖИТЕЛ:Анета Емануилова: 0896887818 
e-mail: aemanuilova@zbkbalkan.com

СЛУЖИТЕЛ: Маргарита Антова: 0896887902
e-mail: mantova@zbkbalkan.com