Онлайн запитване

Офиси

Смолян

АДРЕС:  ул. "Полк. Дичо Петров" №15
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 030181862         0877 622 346  
УПРАВИТЕЛ: Аделина Фисинска ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0885 622 344 E-MAIL: afisinska@zbkbalkan.com
УПРАВИТЕЛ: Радка Стоянова Глухова ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0877 888 972 E-MAIL: rgluhova@zbkbalkan.com