Онлайн запитване

Офиси

Пловдив 

tzdudova@zbkbalkan.com
АДРЕС: гр. Повдив, ул. “Ген.Данаил Николаев” 74 ,ет.1 
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 032 626 834      032 626 835
УПРАВИТЕЛ: ЦВЕТАНКА ДУДОВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888 442 294 E-MAIL:
СЛУЖИТЕЛ: МАРИН ДОШМАНОВСКИ ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0887 438 053 E-MAIL: mdoshmanovski@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ЮЛИЯ ДУДОВА  ЛИЧЕН МОБИЛЕН:   E-MAIL: jdudova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ВАНЯ ДИМИТРОВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН:   E-MAIL: v_dimitrova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: МАРИЯ ШУМАНСКА ЛИЧЕН МОБИЛЕН:   E-MAIL: mshumanska@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: АТАНАС КИРОВ ЛИЧЕН МОБИЛЕН:   E-MAIL: a.kirov@zbkabalkan.com