Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ

Производствените фирми се нуждаят от индивидуални програми на застраховане, съобразени със спецификата на дейността. 


Формираме следните основни браншове:


  • Хранително - вкусова промишленост
  • Производство на електроника
  • Текстилна промишленост
  • Обработка на метали 


За повече информация, отворете съответното меню.