Онлайн запитване

Офиси

Габрово
АДРЕС: Пл. "Първи май" №3
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 066860379
УПРАВИТЕЛ: ВЕНЕТА ДИНЕВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0884454355 E-MAIL: vdineva@zbkbalkan.com