Онлайн запитване

Офиси

Варна Офис Сливница
АДРЕС: БУЛ."СЛИВНИЦА" №:79 E-MAIL: balkan_vn@abv.bg
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 052614820
УПРАВИТЕЛ: СВЕТЛАНА ИВАНОВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888951434 E-MAIL: spljakova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ГЕРГАНА ХРИСТОВА СЛУЖЕБЕН МОБИЛЕН: 0888834743 E-MAIL: ghristova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
СЛУЖЕБЕН МОБИЛЕН: 0888834743 E-MAIL:   ngeorgieva@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ХРИСТИНА ПОПОВА СЛУЖЕБЕН МОБИЛЕН: 0887260887 E-MAIL: hpopova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: РОСЕН ИВАНОВ СЛУЖЕБЕН МОБИЛЕН: 0885859995 E-MAIL: rivanov@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: ИВАН ВАСИЛЕВ
  E-MAIL: vanko_61@abv.bg