Онлайн запитване

Офиси

Враца

АДРЕС: ж.к.Дъбника, ул. "Славянска" срещу блок 10

УПРАВИТЕЛ:Анелия Коцова
МОБИЛЕН:0899835525/0899047731
E-MAIL:vratsa@zbkbalkan.com