Онлайн запитване

Период на Кампанията:01 януари 2017 г. – 31 март 2017 г. Обхват на Кампанията:Застраховка „Финансова стабилност на превозвача” съгласно Наредба 11 (международен автомобилен превоз на пътници и товари); и Наредба 33 (вътрешен автомобилен превоз на пътници и товари);
Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност.Основно покритие:щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)удар от мълния, експлозия или имплозияудар от летателен апарат, части от него или товара муприродни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупван...